Polonista w stanie spoczynku

Ole Michael Selberg


Stor norsk-polsk ordbok, 2. utgave / Wielki słownik norwesko-polski, wydanie II:

          Ordboksprosjektet

          Redaksjonshåndbok

          LeXTeX: makrofiler

          LeXTeX: redigeringskommandoer

          SNPO: loggfil for satsen til 2. utgave

          SNPO: innholdsfortegnelse, forord og brukerveiledning (ss. V—XXVIII)

          SNPO: prøvesider (ss. 328—331; geværkolbegjenfunn)

          SNPO: kodingseksempler (ghostwriter, gi, gi-blaffen-mentalitet, gibortpris

                   fra lemmafilen @np-g.tex

          SNPO: lemmaer uten uttale og bøyning

          SNPO: finalalfabetisk lemmaliste

          SNPO: falske venner

          SNPO: krysshenvisninger

          SNPO: homografer

          SNPO: uttale angitt i parentes i lemmafeltet

          SNPO: stilmarkører

          SNPO: substantivkoding

          SNPO: errata i 2. utgavehttps://kunnskapsforlaget.no/bok/9788257322649

Redaksjonen er takknemlig for tilbakemeldinger om feil og mangler: snpo@misja.no

Redakcja będzie wdzięczna za wskazanie dostrzeżonych błędów i usterek: snpo@misja.no


Omtaler av ordboken / Omówienia słownika:

https://www.pol-int.org/en/publications/stor-norsk-polsk-ordbok-wielki-slownik-norwesko-polski#r6267

https://www.katolsk.no/nyheter/2018/03/z-milosci-do-jezyka-wywiad-z-ole-michaelem-selbergiem

https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/117518Wydanie licencyjne słownika nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK (2018):


https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4836/wielki-slownik-norwesko-polski

          WSNP: errataNorsk språknormering:

          Enhetsvisjon og språkpluralisme (også som PDF-fil)

          Argumentasjonen mot liberaliseringen av bokmålet i 1981

                   (også som PDF-fil)

          Hvorfor ble bokmålet reformert i 1981?

                   (også som PDF-fil)

          Skal bokmål også være riksmål? (også som PDF-fil)

          Enten-eller eller både-og? Om tellemåten

          «Konservativt» eller «moderat» bokmål?

          Norske språknormaler 1982 (bokmål og nynorsk)

          «Jeg kjenner dem (?)/de (?) som bor der»

Norsk språkbruk:

          Syntaktiske fenomener som har vært ansett som «unorske»

          Noen utviklingstendenser i moderne norsk

          Norsk uttaleordbok med bøyningsopplysninger

Leksikografi:

          Ordbokstypologi i diagramform

          Uttalemarkering i tospråklige ordbøker

          Diasystematisk koding av polske substantiver

TeX:

          -Et leksikon for brukere av plain TeX: TeXLeX

          -Norsk orddeling for TeX - en justert versjon av nohyphb

          -Siste versjon av nohyphbx.tex (12.10.2021)

          -Siste versjon av nohyphbx for UTF-8 (hyph-no.tex, 12.10.2021)

          -Oppslagsordene i Stor norsk-polsk ordbok delt med nohyphbx.tex

          -Mitt lokale plain TeX-leksikon: Vademeculum MnemoTeXnicum

 Transkripsjon av kyrillisk:

-Prinsippene: Transkripsjon av kyrillisk

-Oversiktstabell: Transkripsjonstabell

Typografi:

          Lang og kort s ved setting av fraktur

          Utskytning

 Egne oversettelser / eigne omsetjingar:

        Oversettelser av Ole Michael Selberg (bibliografi)

        «Lesjevatnet eller fruktlaus lærdom» av Georg Sauerwein

        Feil i Robert Musil, «Mannen uten egenskaper», 1-4, Solum Forlag, Oslo 1990-93

        Feil i Robert Musil, «Mannen uten egenskaper», 1-2, Solum Forlag, Oslo, 2000

        Feil i Robert Musil, «Mannen uten egenskaper», I-II, De Norske Bokklubbene, Oslo 2001

        Korrigert versjon av Czesław Miłosz «Issadalen», Oslo 1981, 1. kapittel

 Norsk-polske forbindelser:

Dagny Juel Przybyszewska

Polsk litteratur i norsk oversettelse 1826—1989. En bibliografi

 Polsk litteratur:

Tre romaner av Julian Kawalec

Henryk Sienkiewicz' roman «Quo vadis»

Stanisław Przybyszewski

Czesław Miłosz

 Polsk middelalderlitteratur:

Forelesninger over polsk middelalderlitteratur

Gallus Anonymus (utdrag på latin og norsk)

Wincenty Kadłubek (utdrag på latin og norsk)

Kazania Świętokrzyskie, 2. preken (på gammelpolsk og norsk)

Kazania Gnieźnieńskie, 2. preken (på norsk)

Kazania Gnieźnieńskie, 6. preken (på norsk)

Mester Polycarpus' samtale med Døden (på norsk med 1907-rettskrivning;

          linje 1—328 av en moralsk-didaktisk dialog fra 1400-tallet)

 Polsk språk:

Polsk språknormering

Språk og nasjonalitet i Polen, Tsjekkoslovakia og DDR

 Polske realia:

Kirke og stat i Polen 1945—1989

Sensuren i Polen 1945—1989

Sensurloven av 31. juli 1981, med endringer av 28. juli 1983

Polsk minoritetspolitikk overfor ukrainerne (frem til 1985)

 Østerriksk litteratur:

Musil og «Mannen uten egenskaper»

Musil om juristenes tilregnelighetsbegrep

Musil om Kakania


Oppdatert: 30. oktober 2021