OrdbokenOle Michael Selberg

  

Stor norsk-polsk ordbok / Wielki słownik norwesko-polski

skulle etter planen ha ca. 70.000 oppslagsord, med fyldig dekning av fraseologi og valens. Den skulle være bidireksjonal, dvs. fungere som en aktiv ordbok for nordmenn som har behov for å formulere seg på polsk, og som en passiv ordbok for polakker som trenger hjelp til å forstå en norsk tekst. Dette dobbelte siktet gjorde at det måtte gis flere opplysninger — om uttale, bøyning, valens, valg av målspråksekvivalenter osv. — enn i en ordbok beregnet bare på én av disse brukergruppene.

Ordboken skulle omfatte moderat bokmål og riksmål, uten å tilstrebe noen fullstendig dekning av disse rettskrivningene. Radikale bokmålsformer skulle ikke tas med, og heller ikke sjelden forekommende riksmålsformer.

Manuskriptet ble under utarbeidelsen kodet for setting med TeX. Kodingen beskriver i hovedsak en logisk struktur, med artikler, hovedfelter og underfelter. Avhengig av hvilke definisjoner som knyttes til de enkelte felter, kan kodingen realiseres typografisk på vidt forskjellige måter (i to eller tre spalter; med lemmaet ut- eller innrykket; med kursiv eller halvfet kursiv i de norske eksemplene; med oppslagsordet skrevet fullt ut i artikkelen, eller med tilde eller første bokstav fulgt av bindestrek som plassholder osv.).

De kodede inndatafilene er rene tekstfiler. Når de skal omgjøres til sats, må de prosesseres av TeX. Prosesseringen foregår ved at TeX først leser inn én eller flere definisjonsfiler, som beskriver for programmet hvordan ordboken skal settes, og dernest på grunnlag av de innleste definisjonene «kompilerer» lemmafilene til ferdig sats.

Utgaver: 1. utgave 2017 (Kunnskapsforlaget), 72.154 artikler; polsk lisensutgave 2018 (Wydawnictwo Naukowe UMK), 72.784 artikler; 2. utgave 2019 (Kunnskapsforlaget), 73.315 artikler

Ordboken oppdateres stadig og inneholder den 15. juni 2021 73.738 artikler.