Ole Michael Selberg

 

 

Eksempler fra litteratur og presse til belysning av noen utviklingstendenser i moderne norsk

 

(PDF-filene er på under 40 KB)

 

 

1. Partsipper av sterke verb bøyd som om verbet var svakt («de frifunnede NSB-folkene», «denne  nyvunnede innsikt»)

 

2. Utvisking av det tradisjonelle skillet mellom «da» og «når» i historisk presens («Anne Frank er 13 år når hun går i dekning»)

 

3 «Hvor/der» for «hvorav» o.l. («95 dagers fengsel, hvor 60 dager ble gjort betinget»)