Ole Michael Selberg

 

 

En samling autentiske eksempler fra litteratur

og presse på syntaktiske fenomener som har

vært uglesett som «unorske»

 

(Samtlige PDF-filer er på under 40 KB)

 

 

1. Attributiv sperring («den av dekanus foreslåtte tekst»)

 

2. Der som relativt pronomen istf. som («rollen som den der tilgir henne»)

 

3. Hvem som relativt pronomen («fruer, for hvem romaner erstatter livet»)

 

4. Hvilken som relativt pronomen («den krig, om hvilken det er sagt [...]»)

 

5. Presens partisipp istf. relativsetning («et mosaikkbilde, forestillende Kristi himmelfart»)

 

6. Relative adverb (hvormed, hvortil o.l.)